OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Oznamujeme všetkým priateľom, sympatizantom a podporovateľom našej neziskovej organizácie, že v prípade záujmu a dobrej vôle môžu prispieť na prevádzkové náklady a rozvojové aktivity organizácie na č. účtu:

SK48 0200 0000 0025 2399 8059

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

__________

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

        megaubytovanie.sk         Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

 

AKTUALITY


 

Inzerát

Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., ponúka na odpredaj budovu „stolárska dielňa“ s.č.11091

a pozemky p.č. 514/24 (197 m2) a p.č. 514/37 (210 m2)

v meste Vysoké Tatry, m. č. Tatranská Kotlina

za cenu  min. 52 700 €.

Kontakt: 0905270940, valiga@santk.skInformácie k dispozícii po kliknutí na obrázok.

Návratka k  dispozícii na stiahnutie tu.


Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk