OÁZA ZDRAVIA A POHODY
Vyhľadajte na stránke

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Europskeho sociálneho fondu v ramci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

_______________

        megaubytovanie.sk         Doprajte si vynikajúce služby a perfektné ubytovanie u nás. Nájdete nás v sekcii ubytovanie Vysoké Tatryubytovanie Tatry.

_______________

_______________

Rehabilitačné chodníky SANTK

 

AKTUALITY


Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.

predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky na výkon auditu neziskovej organizácie pre rok 2016, v zmysle zákona o n.o. v platnom znení. Písomné ponuky zasielajte do 31.8.2016 na poštovú adresu Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry.  Informácie o organizácii sú prístupné na www.santk.sk , tiež vo Výročnej správe za rok 2015 a v registri neziskových organizácií. Ponuky zasielajte v obálke označenej „ NEOTVÁRAŤ“ O výsledku výberu audítora budeme uchádzačov písomne informovať na základe rozhodnutia správnej rady.

Bližšie informácie na kontakte 0918 758 338.

 

 


Informácie k dispozícii po kliknutí na obrázok.

Návratka k  dispozícii na stiahnutie tu.


Sanatórium Tatranská Kotlina, Tatranská Kotlina 68, 059 54 Vysoké Tatry
tel.: +421 -52 - 4782602, 4467645-6, fax: +421 -52 - 4467647, e-mail: marketing@santk.sk